Insiktsprofilen

1 994 kr

Genom att rangordna ett antal påståenden, vilket tar 30-45 min, skapas en rapport om hur du tänker, kommunicerar och fattar beslut. Den ger dig insikter som hjälper dig att förstå dig själv och andra ännu bättre.

Rapporten är c:a 15 sidor lång och innehåller:

  • Ett kärnvärde du döljer
  • När ditt tänkande missar målet
  • När du skiljer dig från andra
  • När du är sårbar
  • Styrkor du kan lita på
  • Din förmåga att lyssna
  • Gott råd  - "Vad skall du tänka på̊ när det gäller förståelsen av ditt tankemönster?"

Hur fungerar det?

När du gjort ditt köp så får du inom 2 arbetsdagar ett e-postmeddelande med en kod och en länk till formuläret som ska fyllas i. Kartläggningen tar ca 30-45 minuter. Det är viktigt att du får arbeta ostört vid datorn när du gör undersökningen. Stäng därför av telefon och e-postprogram. Nyckelorden är utvilad och fokuserad på uppgiften.

När du matat in koden släpps du in till rangordningen som börjar med en liten förövning. Allt är självinstruerande.

Uppgiften är att rangordna 18 påståenden på fem separata formulär enligt instruktioner du får på skärmen. Det är ditt sätt att rangordna, utan att fördjupa dig i definitioner av påståendena, som är viktigt.

Efter ytterligare 2 arbetsdagar får du den ca 15 sidiga pdf-rapporten skickad till dig via den e-postadress du tidigare har angett.

Det ingår även deltagande i ett webbinarie där du får möjlighet att ställa frågor kring din rapport.

Observera att produktbilden är illustrativ, din profil levereras via e-post.