Köpvillkor

Försäljningsvillkor

Eminens AB’s köpvillkor tillämpar konsumentköplagen konsumentköplagen (SFS 1990:932) och distansavtalslagen (SFS 2000:274).

Kunduppgifter

Det är köparens ansvar att den adress som uppgivits vi beställning är korrekt. För beställare under 18 år krävs målsmans godkännande. Beställning i annans namn utan dennes godkännande polisanmäls.

Skydd av personuppgifter


I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att tillhandahålla och fullfölja den service du förväntar dig av oss. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) har du rätt att få den information vi har registrerad och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller radering ur vårt register. Kontakta oss i sådana fall på [email protected]Clarity of Mind, (Eminens AB, orgnr. 556360-4288) försäkrar att vi inte kommer sälja eller föra den information vi fått av dig vidare. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy längst ned på denna sida.


Priser

På www. clarityofmind.se ingår 25% moms i samtliga priser. Vi reserverar oss för rätten att höja priserna om utomstående faktorer kräver detta. Tex momshöjningar (f.n 25%) och valutaförändringar. Vid varuköp tillkommer fraktkostnad.

Leveranstid


Varor och koder till web-profiler som finns i vårt lager levereras normalt från oss:

Inom 3 arbetsdagar.

Om någon av de varor du beställt inte finns i lager meddelar vi dig detta samt beräknad leveranstid. Restnoterade varor levereras fraktfritt i efterhand.
Vid förseningar kontaktar vi dig och du har rätt att häva köpet utan kostnad

Leveransmetod

Alla koder till web-profiler och rapporter levereras till din uppgivna e-postadress.

Alla varuleveranser skickas med brev, postpaket (MyPack Collect)/Hempaket (MyPack Home) eller företagspaket/UPS. Leveranser till utlandet skickas endast med UPS.


MyPack Collect levereras till ditt närmaste postombud (eller om du valt ett annat ombud). När leveransen når ditt postombud meddelas du via sms och/eller e-post. Därefter kan du hämta ditt paket hos ombudet.

Leveransvillkor

Alla order levereras mot betalning med kort/faktura. Fraktkostnaden räknas automatiskt ut i kassan och tillkommer vid köp under 600 kronor.

Outlösta försändelser debiteras med 200:- för att täcka leverans och administrationskostnader.

Säkra betalningar

Alla kortuppgifter lämnade i vår webbshop (Visa/MasterCard/Amex) behandlas av vår samarbetspartner KLARNA (www.klarna.se) och DIBS (använd vår företagskassa för DIBS/www.dibs.se) och sparas inte någonstans av Clarity of Mind. DIBS och KLARNA uppfyller kraven för PCI-DSS. Mer information om detta hittar du här: DIBS Säkerhet

Bytesrätt

Från den dag du mottagit dina varor från oss så har du full bytesrätt i 90 dagar. Använda koder kan inte bytas. Vara som byts skall vara oanvänd och i ev. originalförpackning. Vid byte kontaktar du Clarity of Mind för information om hur du skall göra. Vid byte eller reklamation står vi för frakten.
Kontakta oss på [email protected] eller telefon 054 154280 så får du instruktioner om hur du skall göra ditt byte.

Ångerrätt

Från den dag du mottagit dina varor från oss så har du full ångerrätt i 90 dagar. Vara som returneras skall vara oanvänd och i ev. originalförpackning, du har dock rätt att ta ur varan ur eventuell förpackning och kontrollera att den fungerar. Vid retur kontaktar du oss hos Clarity of Mind för information om hur du skall göra. Vid utnyttjande av ångerrätt betalar du returfrakten själv. Vi löser ej ut paket skickade mot postförskott/efterkrav. Returrätt gäller ej koder till Profiler.
Vid godkänd retur återbetalas hela varans/varornas kostnad samt eventuell frakt vid köptillfället (ej returfrakt).
Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar efter det att returen godkänts. (DAL §14)

Kontakta oss på mail eller telefon 054 154280 så får du instruktioner om hur du skall göra din retur.
Mer information samt Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätt hittar du här: Till Konsumentverket (nytt fönster)

Reklamationer/Garanti

Hittar du något fel på varorna du köpt ska du givetvis reklamera dessa. Kontakta oss hos Clarity of Mind för information om hur du ska göra. Fakturan/kvittot för de varor du köpt gäller som garanti, spara därför detta. Vi står för frakten vid reklamationer! Våra produkter omfattas av ett års garanti om ej annat anges. Garanti gäller ej för normalt slitage eller oaktsamt handhavande av produkterna. Garanti gäller ej för koder till profiler.
Kontakta oss på mail [email protected].se eller telefon 054 154280 så får du instruktioner om hur du skall göra din reklamation.

Tvist


Clarity of Mind följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) vid eventuell tvist.
Kontaktinformation till ARN (https://www.arn.se/)
Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Tryckfel/Bildfel

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel eller felaktigheter på produktbilder. Vi eftersträvar givetvis att allting skall vara korrekt!


Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på clarityofmind.se/Eminens AB, senast uppdaterad 27:e augusti 2019

För Eminens AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Eminens AB:s verksamhet är Eminens AB personuppgiftsansvarig. (556360-4288, Sandbäcksgatan 13, 65340 Karlstad).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Marita Lekmo som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.